บริษัท ซีเอ็ม แอสเสท แอนด์ออฟฟิศพาร์ค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเอ็ม แอสเสท แอนด์ออฟฟิศพาร์ค จำกัด"

บริษัท ซีเอ็ม แอสเสท แอนด์ออฟฟิศพาร์ค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเอ็ม แอสเสท แอนด์ออฟฟิศพาร์ค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเอ็ม แอสเสท แอนด์ออฟฟิศพาร์ค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนักลงทุนที่มีแผนการพัฒนาคอนโดมิเนียมและบ้านน่าอยู่อาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเอ็ม แอสเสท แอนด์ออฟฟิศพาร์ค จำกัด


1273/2 หมู่ที่ 4 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเอ็ม แอสเสท แอนด์ออฟฟิศพาร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่

1273/2 หมู่ที่ 4 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเอ็ม แอสเสท แอนด์ออฟฟิศพาร์ค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเอ็ม แอสเสท แอนด์ออฟฟิศพาร์ค จำกัด

ได้แก่ 0305559000075
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเอ็ม แอสเสท แอนด์ออฟฟิศพาร์ค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเอ็ม แอสเสท แอนด์ออฟฟิศพาร์ค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*