บริษัท คูโบต้าอีสาน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คูโบต้าอีสาน จำกัด"

บริษัท คูโบต้าอีสาน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คูโบต้าอีสาน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 15,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คูโบต้าอีสาน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คูโบต้าอีสาน จำกัด


72/9 หมู่ที่ 1 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คูโบต้าอีสาน จำกัด ตั้งอยู่ที่

72/9 หมู่ที่ 1 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140

แผนที่บริษัท บริษัท คูโบต้าอีสาน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คูโบต้าอีสาน จำกัด

ได้แก่ 0305559000113
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คูโบต้าอีสาน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คูโบต้าอีสาน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*