บริษัท โคราชยูสคาร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โคราชยูสคาร์ จำกัด"

บริษัท โคราชยูสคาร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โคราชยูสคาร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โคราชยูสคาร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายยานยนต์เก่าและซ่อมแซม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โคราชยูสคาร์ จำกัด


338 หมู่ที่ 9 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โคราชยูสคาร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

338 หมู่ที่ 9 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท บริษัท โคราชยูสคาร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โคราชยูสคาร์ จำกัด

ได้แก่ 0305559000148
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โคราชยูสคาร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โคราชยูสคาร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*