บริษัท ดี.วัน 2016 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดี.วัน 2016 จำกัด"

บริษัท ดี.วัน 2016 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดี.วัน 2016 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดี.วัน 2016 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดี.วัน 2016 จำกัด


410/13-14 หมู่ที่ 2 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดี.วัน 2016 จำกัด ตั้งอยู่ที่

410/13-14 หมู่ที่ 2 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210

แผนที่บริษัท บริษัท ดี.วัน 2016 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดี.วัน 2016 จำกัด

ได้แก่ 0305559000156
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดี.วัน 2016 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดี.วัน 2016 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*