บริษัท ชาลีคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชาลีคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท ชาลีคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชาลีคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชาลีคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชาลีคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด


63 หมู่ที่ 3 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชาลีคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

63 หมู่ที่ 3 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

แผนที่บริษัท บริษัท ชาลีคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชาลีคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0305559000164
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชาลีคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชาลีคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*