บริษัท ไลท์ติ้ง บอมบ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไลท์ติ้ง บอมบ์ จำกัด"

บริษัท ไลท์ติ้ง บอมบ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไลท์ติ้ง บอมบ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไลท์ติ้ง บอมบ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิกแอนิเมชั่นและเทคนิคพิเศษ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไลท์ติ้ง บอมบ์ จำกัด


899/42 หมู่บ้านสิริสุขวิลเลจ หมู่ที่ 4 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไลท์ติ้ง บอมบ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

899/42 หมู่บ้านสิริสุขวิลเลจ หมู่ที่ 4 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท บริษัท ไลท์ติ้ง บอมบ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไลท์ติ้ง บอมบ์ จำกัด

ได้แก่ 0305559000202
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไลท์ติ้ง บอมบ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไลท์ติ้ง บอมบ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*