บริษัท ซีเจ พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเจ พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท ซีเจ พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเจ พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเจ พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการให้เช่า อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงรถที่ใช้สำหรับงานก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเจ พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


57 หมู่ที่ 8 ถนนสืบศิริ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเจ พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

57 หมู่ที่ 8 ถนนสืบศิริ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเจ พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเจ พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0305559000211
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเจ พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเจ พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*