บริษัท ทรัพย์ไพศาล บิวเดอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรัพย์ไพศาล บิวเดอร์ จำกัด"

บริษัท ทรัพย์ไพศาล บิวเดอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรัพย์ไพศาล บิวเดอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรัพย์ไพศาล บิวเดอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งงานโยธาทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรัพย์ไพศาล บิวเดอร์ จำกัด


805 ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรัพย์ไพศาล บิวเดอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

805 ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท บริษัท ทรัพย์ไพศาล บิวเดอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรัพย์ไพศาล บิวเดอร์ จำกัด

ได้แก่ 0305559000237
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรัพย์ไพศาล บิวเดอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรัพย์ไพศาล บิวเดอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*