บริษัท สีมาโกลด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สีมาโกลด์ จำกัด"

บริษัท สีมาโกลด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สีมาโกลด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สีมาโกลด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นนายหน้า ตัวแทน ผู้รับเหมา ในการเพาะปลูก เก็บเกี่ยวผลผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สีมาโกลด์ จำกัด


353/71 หมู่ที่ 1 ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สีมาโกลด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

353/71 หมู่ที่ 1 ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท บริษัท สีมาโกลด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สีมาโกลด์ จำกัด

ได้แก่ 0305559000245
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สีมาโกลด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สีมาโกลด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*