บริษัท จิงเซ้ง ออโต้เวิร์ค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จิงเซ้ง ออโต้เวิร์ค จำกัด"

บริษัท จิงเซ้ง ออโต้เวิร์ค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จิงเซ้ง ออโต้เวิร์ค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จิงเซ้ง ออโต้เวิร์ค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับทำท่อไอเสีย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จิงเซ้ง ออโต้เวิร์ค จำกัด


679,681 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จิงเซ้ง ออโต้เวิร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่

679,681 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท บริษัท จิงเซ้ง ออโต้เวิร์ค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จิงเซ้ง ออโต้เวิร์ค จำกัด

ได้แก่ 0305559000261
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จิงเซ้ง ออโต้เวิร์ค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จิงเซ้ง ออโต้เวิร์ค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*