บริษัท ฐิรญาธุรกิจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฐิรญาธุรกิจ จำกัด"

บริษัท ฐิรญาธุรกิจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฐิรญาธุรกิจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฐิรญาธุรกิจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้กู้ยืม รับจัดไฟแนนซ์ รับจำนำ-จำนอง ขายฝาก ซื้อขายที่ดิน โดยมิได้รับฝากเงินจากประชาชน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฐิรญาธุรกิจ จำกัด


17 หมู่ที่ 5 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฐิรญาธุรกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

17 หมู่ที่ 5 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180

แผนที่บริษัท บริษัท ฐิรญาธุรกิจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฐิรญาธุรกิจ จำกัด

ได้แก่ 0305559000296
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฐิรญาธุรกิจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฐิรญาธุรกิจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*