บริษัท บัญชีธรรมชาติ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บัญชีธรรมชาติ จำกัด"

บริษัท บัญชีธรรมชาติ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บัญชีธรรมชาติ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บัญชีธรรมชาติ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี การสอบบัญชีและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บัญชีธรรมชาติ จำกัด


349/1 หมู่ที่ 19 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บัญชีธรรมชาติ จำกัด ตั้งอยู่ที่

349/1 หมู่ที่ 19 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

แผนที่บริษัท บริษัท บัญชีธรรมชาติ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บัญชีธรรมชาติ จำกัด

ได้แก่ 0305559000300
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บัญชีธรรมชาติ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บัญชีธรรมชาติ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*