บริษัท ส. รุ่งเรือง การธุรกิจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ส. รุ่งเรือง การธุรกิจ จำกัด"

บริษัท ส. รุ่งเรือง การธุรกิจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ส. รุ่งเรือง การธุรกิจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ส. รุ่งเรือง การธุรกิจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการสถานที่จัดแสดงสินค้า ให้บริการจัดงานแสดงทงธุรกิจและการแสดงสินค้าต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ส. รุ่งเรือง การธุรกิจ จำกัด


268/6 หมู่ที่ 4 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ส. รุ่งเรือง การธุรกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

268/6 หมู่ที่ 4 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

แผนที่บริษัท บริษัท ส. รุ่งเรือง การธุรกิจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ส. รุ่งเรือง การธุรกิจ จำกัด

ได้แก่ 0305559000318
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ส. รุ่งเรือง การธุรกิจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ส. รุ่งเรือง การธุรกิจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*