บริษัท โชคทวีทรัพย์เจริญฟาร์ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โชคทวีทรัพย์เจริญฟาร์ม จำกัด"

บริษัท โชคทวีทรัพย์เจริญฟาร์ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โชคทวีทรัพย์เจริญฟาร์ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โชคทวีทรัพย์เจริญฟาร์ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
สร้างโรงเรือน ซื้อแม่พันธุ์วัว และเครื่องจักร ในการทำฟาร์ม ให้ได้มาตรฐานของการทำฟาร์มแบบปิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โชคทวีทรัพย์เจริญฟาร์ม จำกัด


54 หมู่บ้านทัพมะขาม หมู่ที่ 5 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โชคทวีทรัพย์เจริญฟาร์ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

54 หมู่บ้านทัพมะขาม หมู่ที่ 5 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260

แผนที่บริษัท บริษัท โชคทวีทรัพย์เจริญฟาร์ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โชคทวีทรัพย์เจริญฟาร์ม จำกัด

ได้แก่ 0305559000342
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โชคทวีทรัพย์เจริญฟาร์ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โชคทวีทรัพย์เจริญฟาร์ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*