บริษัท ดี เอ เอ็นจิเนียริ่ง (2014) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดี เอ เอ็นจิเนียริ่ง (2014) จำกัด"

บริษัท ดี เอ เอ็นจิเนียริ่ง (2014) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดี เอ เอ็นจิเนียริ่ง (2014) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดี เอ เอ็นจิเนียริ่ง (2014) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งงานโยธาทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดี เอ เอ็นจิเนียริ่ง (2014) จำกัด


2344 ถนนมุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดี เอ เอ็นจิเนียริ่ง (2014) จำกัด ตั้งอยู่ที่

2344 ถนนมุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท บริษัท ดี เอ เอ็นจิเนียริ่ง (2014) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดี เอ เอ็นจิเนียริ่ง (2014) จำกัด

ได้แก่ 0305559000369
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดี เอ เอ็นจิเนียริ่ง (2014) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดี เอ เอ็นจิเนียริ่ง (2014) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*