บริษัท เจ-เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจ-เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาร์ท จำกัด"

บริษัท เจ-เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจ-เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจ-เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจ-เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาร์ท จำกัด


874 หมู่ที่ 13 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจ-เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

874 หมู่ที่ 13 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

แผนที่บริษัท บริษัท เจ-เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาร์ท จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจ-เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาร์ท จำกัด

ได้แก่ 0305559000385
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจ-เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจ-เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาร์ท จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*