บริษัท คาวตอง เบต้า เฮลท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คาวตอง เบต้า เฮลท์ จำกัด"

บริษัท คาวตอง เบต้า เฮลท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คาวตอง เบต้า เฮลท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คาวตอง เบต้า เฮลท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คาวตอง เบต้า เฮลท์ จำกัด


215/36 หมู่ที่ 3 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คาวตอง เบต้า เฮลท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

215/36 หมู่ที่ 3 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท บริษัท คาวตอง เบต้า เฮลท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คาวตอง เบต้า เฮลท์ จำกัด

ได้แก่ 0305559000423
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คาวตอง เบต้า เฮลท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คาวตอง เบต้า เฮลท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*