บริษัท เจพี 2559 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจพี 2559 จำกัด"

บริษัท เจพี 2559 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจพี 2559 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจพี 2559 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตสมุนไพรผงสำหรับชง สารสกัดและสิ่งปรุงแต่งจากสมุนไพร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจพี 2559 จำกัด


128/3 ถนนบัวรอง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจพี 2559 จำกัด ตั้งอยู่ที่

128/3 ถนนบัวรอง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท บริษัท เจพี 2559 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจพี 2559 จำกัด

ได้แก่ 0305559000431
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจพี 2559 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจพี 2559 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*