บริษัท เจริญทรัพย์ วัสดุภัณฑ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจริญทรัพย์ วัสดุภัณฑ์ จำกัด"

บริษัท เจริญทรัพย์ วัสดุภัณฑ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจริญทรัพย์ วัสดุภัณฑ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจริญทรัพย์ วัสดุภัณฑ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างต่างๆ จำหน่ายวัสดุก่อสร้างต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจริญทรัพย์ วัสดุภัณฑ์ จำกัด


610 หมู่ที่ 5 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจริญทรัพย์ วัสดุภัณฑ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

610 หมู่ที่ 5 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท บริษัท เจริญทรัพย์ วัสดุภัณฑ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจริญทรัพย์ วัสดุภัณฑ์ จำกัด

ได้แก่ 0305559000440
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจริญทรัพย์ วัสดุภัณฑ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจริญทรัพย์ วัสดุภัณฑ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*