บริษัท นภา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นภา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท นภา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นภา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นภา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นภา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


284 หมู่ที่ 10 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นภา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

284 หมู่ที่ 10 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท บริษัท นภา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นภา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0305559000474
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นภา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นภา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*