บริษัท เคเอ็มพี เรียล เอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคเอ็มพี เรียล เอสเตท จำกัด"

บริษัท เคเอ็มพี เรียล เอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคเอ็มพี เรียล เอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคเอ็มพี เรียล เอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ด้านอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคเอ็มพี เรียล เอสเตท จำกัด


490 หมู่ที่ 1 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคเอ็มพี เรียล เอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

490 หมู่ที่ 1 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

แผนที่บริษัท บริษัท เคเอ็มพี เรียล เอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคเอ็มพี เรียล เอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0305559000504
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคเอ็มพี เรียล เอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคเอ็มพี เรียล เอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*