บริษัท เสริมสิน คอมเพล็กซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เสริมสิน คอมเพล็กซ์ จำกัด"

บริษัท เสริมสิน คอมเพล็กซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เสริมสิน คอมเพล็กซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เสริมสิน คอมเพล็กซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เสริมสิน คอมเพล็กซ์ จำกัด


360 หมู่ที่ 1 ถนนราชสีมา-โชคชัย ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เสริมสิน คอมเพล็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

360 หมู่ที่ 1 ถนนราชสีมา-โชคชัย ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

แผนที่บริษัท บริษัท เสริมสิน คอมเพล็กซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เสริมสิน คอมเพล็กซ์ จำกัด

ได้แก่ 0305559000521
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เสริมสิน คอมเพล็กซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เสริมสิน คอมเพล็กซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*