ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ เจริญพาณิชย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ เจริญพาณิชย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ เจริญพาณิชย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ เจริญพาณิชย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ เจริญพาณิชย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอุปกรณ์ไอทีทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ เจริญพาณิชย์


355/184 หมู่ที่ 17 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ เจริญพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่

355/184 หมู่ที่ 17 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ เจริญพาณิชย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ เจริญพาณิชย์

ได้แก่ 0313558000070
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ เจริญพาณิชย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ เจริญพาณิชย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*