ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริบูรณ์รุ่งโรจน์โซลาร์เซลล์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริบูรณ์รุ่งโรจน์โซลาร์เซลล์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริบูรณ์รุ่งโรจน์โซลาร์เซลล์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริบูรณ์รุ่งโรจน์โซลาร์เซลล์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริบูรณ์รุ่งโรจน์โซลาร์เซลล์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการติดตั้ง จำหน่ายระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริบูรณ์รุ่งโรจน์โซลาร์เซลล์


359 หมู่ที่ 10 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริบูรณ์รุ่งโรจน์โซลาร์เซลล์ ตั้งอยู่ที่

359 หมู่ที่ 10 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริบูรณ์รุ่งโรจน์โซลาร์เซลล์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริบูรณ์รุ่งโรจน์โซลาร์เซลล์

ได้แก่ 0313558000100
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริบูรณ์รุ่งโรจน์โซลาร์เซลล์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริบูรณ์รุ่งโรจน์โซลาร์เซลล์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*