ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ มูฟ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ มูฟ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ มูฟ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ มูฟ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ มูฟ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขนส่งสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ มูฟ


101/1 หมู่ที่ 4 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ มูฟ ตั้งอยู่ที่

101/1 หมู่ที่ 4 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ มูฟเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ มูฟ

ได้แก่ 0313558000134
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ มูฟ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ มูฟ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*