ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูผาค้าไม้

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูผาค้าไม้"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูผาค้าไม้

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูผาค้าไม้
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูผาค้าไม้ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าไม้แปรรูปทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูผาค้าไม้


458 หมู่ที่ 7 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูผาค้าไม้ ตั้งอยู่ที่

458 หมู่ที่ 7 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูผาค้าไม้เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูผาค้าไม้

ได้แก่ 0313558000274
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูผาค้าไม้:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูผาค้าไม้:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*