ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอบู เวิลด์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอบู เวิลด์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอบู เวิลด์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอบู เวิลด์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอบู เวิลด์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การก่อสร้างอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอบู เวิลด์


675 หมู่ที่ 1 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอบู เวิลด์ ตั้งอยู่ที่

675 หมู่ที่ 1 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอบู เวิลด์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอบู เวิลด์

ได้แก่ 0313559000065
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอบู เวิลด์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอบู เวิลด์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*