ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ทรานเฟอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ทรานเฟอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ทรานเฟอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ทรานเฟอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ทรานเฟอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า และคนโดยสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ทรานเฟอร์


164 หมู่ที่ 8 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ทรานเฟอร์ ตั้งอยู่ที่

164 หมู่ที่ 8 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ทรานเฟอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ทรานเฟอร์

ได้แก่ 0313559000081
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ทรานเฟอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ทรานเฟอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*