ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช สยาม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช สยาม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช สยาม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช สยาม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช สยาม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช สยาม


300/24 หมู่ที่ 4 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช สยาม ตั้งอยู่ที่

300/24 หมู่ที่ 4 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช สยามเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช สยาม

ได้แก่ 0313559000120
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช สยาม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช สยาม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*