ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมัยกิจ การโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมัยกิจ การโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมัยกิจ การโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมัยกิจ การโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมัยกิจ การโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโยธาก่อสร้างงานโยธาซ่อมบำรุงรักษาถนนลาดยางคอนกรีต ลูกรัง ถนนดินพร้อมป้ายจราจรและอุปกรณ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมัยกิจ การโยธา


66 หมู่ที่ 13 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมัยกิจ การโยธา ตั้งอยู่ที่

66 หมู่ที่ 13 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมัยกิจ การโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมัยกิจ การโยธา

ได้แก่ 0313559000138
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมัยกิจ การโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมัยกิจ การโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*