ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี ออร์แกนิค

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี ออร์แกนิค"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี ออร์แกนิค

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี ออร์แกนิค
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี ออร์แกนิค ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี ออร์แกนิค


39 หมู่ที่ 12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี ออร์แกนิค ตั้งอยู่ที่

39 หมู่ที่ 12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี ออร์แกนิคเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี ออร์แกนิค

ได้แก่ 0313559000189
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี ออร์แกนิค:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี ออร์แกนิค:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*