ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งจำรูญ บุรีรัมย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งจำรูญ บุรีรัมย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งจำรูญ บุรีรัมย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งจำรูญ บุรีรัมย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งจำรูญ บุรีรัมย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำแข็ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งจำรูญ บุรีรัมย์


343 หมู่ที่ 1 ต.สะแกซำ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งจำรูญ บุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่

343 หมู่ที่ 1 ต.สะแกซำ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งจำรูญ บุรีรัมย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งจำรูญ บุรีรัมย์

ได้แก่ 0313559000197
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งจำรูญ บุรีรัมย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งจำรูญ บุรีรัมย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*