ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี โยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี โยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี โยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี โยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี โยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี โยธา


48 หมู่ที่ 2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี โยธา ตั้งอยู่ที่

48 หมู่ที่ 2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี โยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี โยธา

ได้แก่ 0313559000227
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี โยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี โยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*