ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภฤกษ์ดี ก่อสร้าง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภฤกษ์ดี ก่อสร้าง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภฤกษ์ดี ก่อสร้าง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภฤกษ์ดี ก่อสร้าง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภฤกษ์ดี ก่อสร้าง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภฤกษ์ดี ก่อสร้าง


64 หมู่ที่ 16 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภฤกษ์ดี ก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่

64 หมู่ที่ 16 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภฤกษ์ดี ก่อสร้างเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภฤกษ์ดี ก่อสร้าง

ได้แก่ 0313559000235
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภฤกษ์ดี ก่อสร้าง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภฤกษ์ดี ก่อสร้าง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*