บริษัท 9 เอ็นจิเนียร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 9 เอ็นจิเนียร์ จำกัด"

บริษัท 9 เอ็นจิเนียร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 9 เอ็นจิเนียร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 9 เอ็นจิเนียร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการติดตั้งก๊าซรถยนต์ ตรวจรับรองการติดตั้งรถใช้ก๊าซ CNG/NGV และ LPG

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 9 เอ็นจิเนียร์ จำกัด


207 หมู่ที่ 16 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 9 เอ็นจิเนียร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

207 หมู่ที่ 16 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

แผนที่บริษัท บริษัท 9 เอ็นจิเนียร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 9 เอ็นจิเนียร์ จำกัด

ได้แก่ 0315558000012
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 9 เอ็นจิเนียร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 9 เอ็นจิเนียร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*