บริษัท อาณดา ชิปปิ้ง อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาณดา ชิปปิ้ง อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด"

บริษัท อาณดา ชิปปิ้ง อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาณดา ชิปปิ้ง อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาณดา ชิปปิ้ง อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาณดา ชิปปิ้ง อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด


359 หมู่ที่ 7 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาณดา ชิปปิ้ง อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

359 หมู่ที่ 7 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

แผนที่บริษัท บริษัท อาณดา ชิปปิ้ง อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาณดา ชิปปิ้ง อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0315558000039
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาณดา ชิปปิ้ง อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาณดา ชิปปิ้ง อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*