บริษัท เพชรศรีเจริญทรัพย์ ปิโตรเลียม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพชรศรีเจริญทรัพย์ ปิโตรเลียม จำกัด"

บริษัท เพชรศรีเจริญทรัพย์ ปิโตรเลียม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพชรศรีเจริญทรัพย์ ปิโตรเลียม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพชรศรีเจริญทรัพย์ ปิโตรเลียม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายน้ำมันเชื้อเพลิงตามตู้จ่าย และค้าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับสถานีบริกาน้ำมันทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพชรศรีเจริญทรัพย์ ปิโตรเลียม จำกัด


188/1 หมู่ที่ 14 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพชรศรีเจริญทรัพย์ ปิโตรเลียม จำกัด ตั้งอยู่ที่

188/1 หมู่ที่ 14 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

แผนที่บริษัท บริษัท เพชรศรีเจริญทรัพย์ ปิโตรเลียม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพชรศรีเจริญทรัพย์ ปิโตรเลียม จำกัด

ได้แก่ 0315558000080
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพชรศรีเจริญทรัพย์ ปิโตรเลียม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพชรศรีเจริญทรัพย์ ปิโตรเลียม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*