บริษัท ธีรคุณ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธีรคุณ จำกัด"

บริษัท ธีรคุณ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธีรคุณ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธีรคุณ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธีรคุณ จำกัด


172 หมู่ที่ 4 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธีรคุณ จำกัด ตั้งอยู่ที่

172 หมู่ที่ 4 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130

แผนที่บริษัท บริษัท ธีรคุณ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธีรคุณ จำกัด

ได้แก่ 0315558000225
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธีรคุณ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธีรคุณ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*