บริษัท มาเฟีย ฟอร์ เรนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มาเฟีย ฟอร์ เรนท์ จำกัด"

บริษัท มาเฟีย ฟอร์ เรนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มาเฟีย ฟอร์ เรนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มาเฟีย ฟอร์ เรนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้เช่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มาเฟีย ฟอร์ เรนท์ จำกัด


141/8 หมู่ที่ 10 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มาเฟีย ฟอร์ เรนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

141/8 หมู่ที่ 10 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

แผนที่บริษัท บริษัท มาเฟีย ฟอร์ เรนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มาเฟีย ฟอร์ เรนท์ จำกัด

ได้แก่ 0315558000250
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มาเฟีย ฟอร์ เรนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มาเฟีย ฟอร์ เรนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*