บริษัท สุรนารี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สุรนารี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท สุรนารี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สุรนารี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สุรนารี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายพิซซ่าและอาหารฟาสฟู้ดทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สุรนารี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด


99/90 หมู่ที่ 18 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สุรนารี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/90 หมู่ที่ 18 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

แผนที่บริษัท บริษัท สุรนารี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สุรนารี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0315558000268
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สุรนารี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สุรนารี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*