บริษัท ซีเอ็นจีเพอร์เฟ่คท์อินเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเอ็นจีเพอร์เฟ่คท์อินเตอร์ จำกัด"

บริษัท ซีเอ็นจีเพอร์เฟ่คท์อินเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเอ็นจีเพอร์เฟ่คท์อินเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเอ็นจีเพอร์เฟ่คท์อินเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
สำนักงานกฏหมาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเอ็นจีเพอร์เฟ่คท์อินเตอร์ จำกัด


39 หมู่ที่ 1 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเอ็นจีเพอร์เฟ่คท์อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

39 หมู่ที่ 1 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเอ็นจีเพอร์เฟ่คท์อินเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเอ็นจีเพอร์เฟ่คท์อินเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0315558000276
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเอ็นจีเพอร์เฟ่คท์อินเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเอ็นจีเพอร์เฟ่คท์อินเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*