บริษัท วีวราเอนเนอจี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีวราเอนเนอจี จำกัด"

บริษัท วีวราเอนเนอจี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีวราเอนเนอจี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีวราเอนเนอจี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขนส่งเชื้อเพลิงเหลว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีวราเอนเนอจี จำกัด


74/1 หมู่ที่ 9 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีวราเอนเนอจี จำกัด ตั้งอยู่ที่

74/1 หมู่ที่ 9 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

แผนที่บริษัท บริษัท วีวราเอนเนอจี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีวราเอนเนอจี จำกัด

ได้แก่ 0315559000024
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีวราเอนเนอจี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีวราเอนเนอจี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*