บริษัท ฟลาย มิราเคิล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟลาย มิราเคิล จำกัด"

บริษัท ฟลาย มิราเคิล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟลาย มิราเคิล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟลาย มิราเคิล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตเครื่องสำอางและจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟลาย มิราเคิล จำกัด


518 หมู่ที่ 11 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟลาย มิราเคิล จำกัด ตั้งอยู่ที่

518 หมู่ที่ 11 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

แผนที่บริษัท บริษัท ฟลาย มิราเคิล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟลาย มิราเคิล จำกัด

ได้แก่ 0315559000091
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟลาย มิราเคิล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟลาย มิราเคิล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*