บริษัท แสงสมชัยเดินรถ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แสงสมชัยเดินรถ จำกัด"

บริษัท แสงสมชัยเดินรถ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แสงสมชัยเดินรถ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แสงสมชัยเดินรถ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเดินรถ-รับ ส่งผู้โดยสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แสงสมชัยเดินรถ จำกัด


129/1 หมู่ที่ 3 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แสงสมชัยเดินรถ จำกัด ตั้งอยู่ที่

129/1 หมู่ที่ 3 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

แผนที่บริษัท บริษัท แสงสมชัยเดินรถ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แสงสมชัยเดินรถ จำกัด

ได้แก่ 0315559000113
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แสงสมชัยเดินรถ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แสงสมชัยเดินรถ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*