บริษัท ประชุมบุ๊คกิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ประชุมบุ๊คกิ้ง จำกัด"

บริษัท ประชุมบุ๊คกิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ประชุมบุ๊คกิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ประชุมบุ๊คกิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย เครื่องสำอาง อาหารเสริม สินค้าทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ประชุมบุ๊คกิ้ง จำกัด


5/1-2 ถนนพิทักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ประชุมบุ๊คกิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/1-2 ถนนพิทักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

แผนที่บริษัท บริษัท ประชุมบุ๊คกิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ประชุมบุ๊คกิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0315559000148
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ประชุมบุ๊คกิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ประชุมบุ๊คกิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*