บริษัท เอสแอนด์เค อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสแอนด์เค อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เอสแอนด์เค อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสแอนด์เค อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสแอนด์เค อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจให้บริการรับจ้างก่อสร้างบ้านจัดสรร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสแอนด์เค อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด


115/1 หมู่ที่ 3 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสแอนด์เค อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

115/1 หมู่ที่ 3 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

แผนที่บริษัท บริษัท เอสแอนด์เค อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสแอนด์เค อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0315559000172
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสแอนด์เค อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสแอนด์เค อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*