ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิรา สนมการโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิรา สนมการโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิรา  สนมการโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิรา สนมการโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิรา สนมการโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิรา สนมการโยธา


65 หมู่ที่ 4 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิรา สนมการโยธา ตั้งอยู่ที่

65 หมู่ที่ 4 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิรา สนมการโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิรา สนมการโยธา

ได้แก่ 0323559000022
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิรา สนมการโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิรา สนมการโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*