ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท คอนเน็ค เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท คอนเน็ค เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท คอนเน็ค เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท คอนเน็ค เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท คอนเน็ค เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท คอนเน็ค เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสส์


738/12 หมู่ที่ 1 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท คอนเน็ค เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสส์ ตั้งอยู่ที่

738/12 หมู่ที่ 1 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท คอนเน็ค เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท คอนเน็ค เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสส์

ได้แก่ 0323559000090
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท คอนเน็ค เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท คอนเน็ค เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*