ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญ(2015)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญ(2015)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญ(2015)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญ(2015)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญ(2015) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญ(2015)


79 หมู่ที่ 6 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญ(2015) ตั้งอยู่ที่

79 หมู่ที่ 6 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญ(2015)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญ(2015)

ได้แก่ 0323559000120
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญ(2015):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญ(2015):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*