ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุ่งเจริญทรัพย์สุรินทร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุ่งเจริญทรัพย์สุรินทร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุ่งเจริญทรัพย์สุรินทร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุ่งเจริญทรัพย์สุรินทร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุ่งเจริญทรัพย์สุรินทร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุ่งเจริญทรัพย์สุรินทร์


203 หมู่ที่ 14 ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุ่งเจริญทรัพย์สุรินทร์ ตั้งอยู่ที่

203 หมู่ที่ 14 ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุ่งเจริญทรัพย์สุรินทร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุ่งเจริญทรัพย์สุรินทร์

ได้แก่ 0323559000146
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุ่งเจริญทรัพย์สุรินทร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุ่งเจริญทรัพย์สุรินทร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*